SEM DOKU TAKİBİ

  

1. TAZE TESBİT : Taze doku örneği (5 x 6 mm) organik bir iğne ile (kirpi dikeni, kaktüs dikeni, çam dikeni) mantar üzerine tutturulur. Bu işlem % 2,5 ’lik Gluteraldehit fiksatif içerisinde yapılmalıdır.

 2. FİKSASYON :

            A. % 2,5 ‘lik Gluteraldehit Fiksasyonu ……………………………………2 saat (0,1 M Sörensen Fosfat Tamponunda +4 ºC deki dolabın kapağında duracak.)

 

            B. 0,1 M Sörensen Fosfat Tamponunda yıkanır……………..………….10 dak.*3 (Her 10 dakikada yeni solüsyon kullanılacak ve döndürücüde döndürülecek)

 

            C. % 1 ‘lik Osmium Tetraoksit Fiksasyonu………………………………….2 saat

(Döndürücüde döndürülecek.)

 

            D. 0,1 M Sörensen Fosfat Tamponunda yıkanır……………..………….10 dak.*3 (Her 10 dakikada yeni solüsyon kullanılacak ve döndürücüde döndürülecek)

 

3. DEHİDRATASYON :

            % 40 ‘lik Etanol…..………………………………………………….…15 dak.*2

(Her 15 dakikada yeni solüsyon kullanılacak ve döndürücüde döndürülecek)

            % 50 ‘lik Etanol…..…………………………………………………….15 dak.*2

(Her 15 dakikada yeni solüsyon kullanılacak ve döndürücüde döndürülecek)

            % 70 ‘lik Etanol…..…………………………………………………….15 dak.*2

(Her 15 dakikada yeni solüsyon kullanılacak ve döndürücüde döndürülecek)

            % 80 ‘lik Etanol…..…………………………………………………….15 dak.*2

(Her 15 dakikada yeni solüsyon kullanılacak ve döndürücüde döndürülecek)

            % 90 ‘lik Etanol…..…………………………………………………….15 dak.*2

(Her 15 dakikada yeni solüsyon kullanılacak ve döndürücüde döndürülecek)

            % 95 ‘lik Etanol…..……………………………………………………..15 dak.*2

(Her 15 dakikada yeni solüsyon kullanılacak ve döndürücüde döndürülecek)

            Absolu Alkol……..……………………………………………………....15 dak.*2

(Her 15 dakikada yeni solüsyon kullanılacak ve döndürücüde döndürülecek)

            Absolu Alkol / Amil Asetat ; 3/1..……………………………………..…30 dak.

(Döndürücüde döndürülecek)

            Absolu Alkol / Amil Asetat ; 1/1..……………………………………..…30 dak.

(Döndürücüde döndürülecek)

            Absolu Alkol / Amil Asetat ; 1/3..……………………………………..…30 dak.

(Döndürücüde döndürülecek)

            Saf Amil Asetat (Bu solüsyon içerisinde çok uzun süre kalmadan CRİTİCAL POINT DRİER gönderilerek incelenmesi sağlanır.)

 

NOT: DOKU HAZIRLANMA AŞAMASINDAN CİHAZ İÇİNE KONMA AŞAMASINA KADAR OLAN TÜM AŞAMALARDA KESİNLİKLE HAVAYLA TEMAS ETTİRİLMEMELİDİR. DEHİDRE EDİLEN SOLÜSYON İÇİNDE TUTULMALIDIR (TÜM ZAMAN)

 

DEHİDRATASYON AYRICA ETANOL DIŞINDA ASETON – SU İLEDE YAPILABİLİR. BUNUN İÇİN ;

 

ASETON

SU

SÜRE (dak.)

% 10

% 90

10

% 30

%70

10

% 50

% 50

10

% 70

% 30

10

% 90

% 10

10

% 100

----

10

% 100

----

10

UYGULANIR.

NOT: DOKU HAZIRLANMA AŞAMASINDAN CİHAZ İÇİNE KONMA AŞAMASINA KADAR OLAN TÜM AŞAMALARDA KESİNLİKLE HAVAYLA TEMAS ETTİRİLMEMELİDİR. DEHİDRE EDİLEN SOLÜSYON İÇİNDE TUTULMALIDIR (TÜM ZAMAN)

1. SÖRENSEN FOSFAT TAMPONUNUN HAZIRLANIŞI :

 

Solüsyon A ………………….Na2HPO42H2O ………….……….17,8 gr

                                                 Bidistile Su ……………................500 ml

Solüsyon B ………………….KH2PO4 …………………………13,6 gr

                                                 Bidistile Su ………………………500 ml

 

A. 0,2 M Sörensen Fosfat Tamponu: A ve B solüsyonları pH : 7.3 oluncaya kadar birbirleriyle karıştırılır.

 

B. 0,1 M Sörensen Fosfat Tamponu:

            0,2 M Sörensen Fosfat Tamponu…………………………100 ml

            Bidistile Su………………………………………………...100 ml

 

2. % 2,5 ‘LİK GLUTERALDEHİT ‘İN HAZIRLANIŞI :

 

Stok Gluteraldehit % 25 ‘liktir.

% 25 lik Gluteraldehit……………………………………..10 ml

0,1 M Sörensen Fosfat Tamponu …………………………90 ml  

                                                                              …. Top : 100 ml için

Fiksatif hazırlandıktan sonra içerisine bir çay kaşığı aktif kömür konularak karıştırılır ve 4 katlı süzgeç kağıdı ile yıkanır.

 

3. % 1 ‘LİK OSMİUM TETRAOKSİT ‘İN HAZIRLANIŞI :

 

            0,1 M Sörensen Fosfat Tamponu……………………….…10 ml

            Osmium Tetraoksit…………………………………….…..0,1 gr