HAKKIMIZDA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir merkezdir. Merkez Yönetmeliği 19 Ekim 1995 tarih ve 22438 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Merkezimiz, üniversite kampüsü içerisinde iktisat fakültesi ve mühendislik fakültesi arasında ki binasındadır.

Merkezimiz, üniversitemiz ve diğer araştırmacıların araştırmalarına, teknolojik ve diğer alanlarda yapacakları çalışmalara teknik destek sağlamak, çağdaş eğitim-öğretim yöntemlerinin uygulanmasında lisans ve lisansüstü eğitimde yapılacak pratik çalışmalara laboratuar ve cihaz imkanları sağlayarak katkıda bulunmak, teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları konusunda çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca üniversite dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel teşebbüs kuruluşlarından gelen analiz, ölçüm ve tetkikleri yapmak ve sonuçları değerlendirmek, araştırmaya katkıda bulunmak, ortak proje önerilerini değerlendirmek de merkezimizin hedefleri arasındadır.

Bu amaçlar doğrultusunda son yıllarda alınan yeni cihazlarla merkezimiz daha farklı ve yeni alanlarda da analiz yapacak düzeyde teknik donanım bakımından güçlendirilmiştir.  Bu kapsamda merkezimize aşağıdaki cihazlar kazandırılmıştır: 

 • Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), EDX ve WDX Spektrometreli
 • X-Işını Toz Difraktometresi (XRD)
 • Dalgaboyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi (WD/XRF)
 • Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz Cihazı (TG/DTA)
 • Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)
 • İndüktif Eşlemeli Plazma – Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
 • Gaz Kromotografisi Kütle Spektrometresi (GS-MS)
 • Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi (HPLC)
 • Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)
 • Konfokal Lazer Taramalı Mikroskop (CLM)
 • Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (NMR)
 • Elementel Analiz
 • FT-IR Spektrometre ve IR Mikroskop Ünitesi
 • Dinamik Mekanik Analiz Cihazı (DMA)
 • Çekme - Basma Test Cihazı
 • Mikro ve Makro Sertlik Test Cihazları
 • Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Analiz Cihazı
 • Yoğunluk Ölçüm Cihazı (Piknometre)
 • Çok Kanallı Titreşim ve Gürültü Analizörü
 • Çok Fonksiyonlu Kalibrasyon Test Cihazı
 • Termal Kamera ve Örnek Fotoğrafları
 • Sıvı Azot Üretim Ünitesi
 • Saf Su ve Ultra Saf Su Cihazları
 • Reaktif Magnetron Sputtering Sistemi
 • Numune Hazırlama Lab.ları (Bakalite alma, Kritik Nok. Kurutma, Parlatma, Kesme, Öğütme, Presleme Cihazları, Etüv, Mikrodalga ve Kül Fırınları, Santrifüj, pH Metre).