VİZYON ve MİSYON

Vizyon

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin vizyonu, Erciyes Üniversitesi’nin araştırma yeteneği ve bilgi birikiminden faydalanarak Avrupa ve dünyadaki araştırma merkezleriyle ortaklık sağlamak, ortak proje ve önerileri birlikte değerlendirmek, uluslar arası arenada ismini duyurmaktır.

 Misyon

Merkez bünyesindeki analiz laboratuarlarını Erciyes Üniversitesi ve diğer Türk Üniversiteleri ile kamu ve özel kuruluşların hizmetine sunulması,

Yüksek öğrenim düzeyindeki pratik çalışmaları ele alıp incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek ve katkıda bulunulması,

Çağdaş eğitim yöntemlerinin uygulanmasında teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları konusunda analiz ve çalışmalar yapmak,

Üniversite dışında kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel teşebbüs kuruluşlarından gelebilecek ortak projeleri, önerileri değerlendirmek, araştırmalar yapmak ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,